William Blake en/in Esperanto

kompilis / compiled by Ralph Dumain

la 28-an de novembro 2007: la 250-a datreveno de la naskiĝo de William Blake


Ligoj / Links

Tradukoj el William Blake / Blake Translations in Esperanto

Ĉi-reteje / On this site

"La Sekreto de Amo" [Never seek to tell thy love], trad. Clarence Bicknell

"Ne Pridiru al l’Amata" [Never pain to tell my love], trad. A.D. Foote

"La Ĝardeno de l’Amo" [The Garden of Love], trad. A.D. Foote

"La Malsana Rozo" [The Sick Rose], tradukoj de A. D. Foote, Meva Maron, Jens S. Larsen

El "Aŭguroj pri Senkulpeco" [from “Auguries of Innocence”], tradukoj de William Auld, Tom Fraser, Farnsworth Wright, Aldo de’Giorgi, Meva Maron

"Amikon mian mi koleris" [A Poison Tree], trad. William Auld

"Londono" [London], trad. William Auld

"Jen la Respondo" [The Question Answer'd], trad. William Auld

Jerusalemo” (el Antaŭparolo al Milton / from the Preface to Milton) de William Blake, trad. William Auld

"Pro Mia Venta Furioz’" [I feard the fury of my wind], trad. R. Dumain

“Plenas via pelv’ da semo” [Thou hast a lap full of seed], trad. R. Dumain

Moto por la Kanzonoj de Naivo kaj de Sperto” [Motto to the Songs of Innocence & of Experience], trad. R. Dumain

"La Birdoj" [The Birds], trad. R. Dumain

William Blake: 3 Esperanto translations by Ralph Dumain

Aliloke / On other sites

Pere de Literaturo en Esperanto (Don Harlow)

"Enkonduko" de "Kantoj de Senmalico" [Ramon RIUS]
      ("Introduction" to Songs of Innocence)
Jerusalem [William AULD] (song lyric, from Preface to Milton)
Jerusalem [J. S. DINWOODIE]
Jerusalem [Don HARLOW]
Lulkanto [Don HARLOW]
      ("Prologue, Intended for a Dramatic Piece of King Edward the Fourth"
         in Poetical Sketches)
La rozo malsana [PEJNO Simono] (The Sick Rose)
La malsana rozo [Ramon RIUS] (The Sick Rose)
La Tigro [William AULD] (The Tyger)

THC: William Blake: tradukoj de "Jerusalem" (fakte el Antaŭparolo al Milton) kun muziko / translations of "Jerusalem" (from Preface to Milton) with music by Hubert Parry

Pratempe en Anglujo ĉu (trad. William Auld)
Ĉu antaŭlonge paŝis li? (trad. Mozaiko)
Pratempe ĉu piedoj tiuj (trad. J. S. Dinwoodie)

And did those feet in ancient time - Vikipedio

"La Ĝardeno de Amo" [The Garden of Love] trad. Cezar

La Poezio de William BLAKE en Esperanto: "La Tigro" [The Tyger] trad. komencanto Kevin Peterson

Dulingva deklamo de [bilingual recitation of] "Pro Mia Venta Furioz’" [I feard the fury of my wind], “Plenas via pelv’ da semo” [Thou hast a lap full of seed], "La Birdoj" [The Birds], trad. kun enkonduko en la angla de [translated with an introduction in English by] R. Dumain:
6/7/10 Centennial of the International Esperanto Congress of 1910 in Washington DC @ Think Twice Radio: @ 23-36 min.

Mencioj & Aludoj al Blake / References & Allusions to Blake in Esperanto

Ĉi-reteje / On this site

"Gvidilo tra la Angla Poezio" de William Auld

A World in a Grain of Sand [Mondo en Sablero] de Roberto Passos Nogueira

Pri Ne-Verkita Poemo (kun citaĵoj el William Blake -blejk-) de Kris Long

Kie estas via frato, Habel?” de Vinko Oŝlak: William Blake, La korpo de Habelo trovita de Adamo kaj Evo, 1826

Je Unua Neĝoŝtormo Ĉisezona (Upon the First Snow-Storm of the Season: Blake & Coltrane in Esperanto) de R. Dumain

Faka literaturo / Scholarly literature

Aliloke / On other sites

Blake and the Xenoglots: Strange-Speaking Critics and Scholars of Blake by G. E. Bentley, Jr.

Pri Blake en Esperanto / About Blake in Esperanto

Ĉi-reteje / On this site

William Auld: Letero al R. Dumain, 1987.01.26 (transskribo)

William Auld: Letero al R. Dumain, 1987.01.26 (bildo de la originala)

William Blake 250-jara: Kulturpolitiko kaj la Monda Disvastigo de Beletro de R. Dumain

Aliloke / On other sites

William Auld, William Blake, & Mi

William Blake @ Ĝirafo

William Blake - Vikipedio

And did those feet in ancient time - Vikipedio


Aldona Bibliografio / Additional Bibliography

Tradukoj el William Blake / Blake Translations in Esperanto

Angla Antologio 1000-1800, redaktita de William Auld kaj Reto Rossetti (Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1957), p. 174-182.

"La Tigro" [The Tyger], trad. William Auld, p. 174.

"Amikon mian mi koleris" [A Poison Tree], trad. William Auld, p. 175.

"La malsana rozo" [The Sick Rose], trad. A.D. Foote, p. 176.

"La Ĝardeno de l’Amo" [The Garden of Love], trad. A.D. Foote, p. 177.

"Ne Pridiru al l’Amata" [Never pain to tell my love], trad. A.D. Foote, p. 178.
      [from Poems and fragments from the note-book (circa 1793),
       Keynes, ed. Complete Writings, p. 161]

"Jerusalem" [Preface to Milton], trad. J.S. Dinwoodie, p. 179.
      [Keynes, ed. Complete Writings, p. 480-481]

"Londono" [London], trad. William Auld, p. 180.

El ‘Aŭguroj pri Senkulpeco’ [from “Auguries of Innocence”] , trad. William Auld, p. 181.

"Jen la Respondo" [The Question Answer'd], trad. William Auld, p. 182.
      [from Poems from the note-book 1793, Keynes, ed. Complete Writings, p.180]

"La Sekreto de Amo" [Never seek to tell thy love], tradukita de Clarence Bicknell, en Blake to Hoittoman [B{u}reiku to Hoittoman, Tokyo, japanlingva revuo: Blake & Whitman], red. Bunsho Jugaku kaj Soetsu Yanagi, vol. II, 1932, p. 393. Represaĵo el Amerika Esperantisto, junio 1911.

["La Malsana Rozo"—The Sick Rose], trad. Meva Maron, en Urno kun Runoj (Chapecó, Brazil: Fonto, 1996), p. 39.

La Tigro” [The Tyger], trad. William Auld, en Angla Antologio 1000-1800; Memorlibro pri la Zamenhofjaro, 1960, p. 63; Esperanto, 1956, p. 3; Esperanto, 1960, p. 5; Hungara Vivo, 1977, n-ro 6, p. 13; Saluton! (de Junularo Esperantista Brita), septembro/decembro 1986, p. 9; Nova Esperanta Krestomatio, p. 443-444. (Ĉiuj samaj? / All the same version?)

"La Tigro" [fragmento], trad. Gaston Waringhien, en "Kiel Enigma Sfinkso . . .", en Ni kaj Ĝi: Eseoj III: Pri Religio kaj Arto (La Laguna: J. Regulo [Stafeto], 1972), p. 259.

Tigro, tigr', ho brula hel'
En l'arbaroj de l'obskuro,
Kiaj fataj man', okulo
Faris vin terura bel'?

"Jerusalemo" ["Jerusalem," song lyric, from Preface to Milton], trad. William Auld, en Omaĝoj (Chapecó, Brazil: Fonto, 1987), p. 10. Trovu ĉi tieĉi tie (kun muziko).

"Jerusalem" ["Jerusalem," song lyric, from Preface to Milton], trad. Don Harlow, Fonto, n-ro 45, junio 1984, p. 28. Iomete malsama versio reteje / slightly different version online.

"Peto de Ĉasisto" de Buŝmanoj (Bocvano) [allegedly "Hunter's Plea" of the Bushmen of Botswana but really a fragment of (sed fakte fragmento el) "Jerusalem," song lyric, from Preface to Milton], en Elpafu la Sagon: El la Buŝa Poezio de la Mondo, red. Tibor Sekelj (Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1983), p. 114. (Serio Oriento-Okcidento; 18)

El "Aŭguroj pri Senkulpeco" [from “Auguries of Innocence”], tradukoj de William Auld, Tom Fraser, Aldo de’Giorgi

El ‘Aŭguroj pri Senkulpeco’ [from “Auguries of Innocence”] , trad. William Auld, Angla Antologio 1000-1800, redaktita de William Auld kaj Reto Rossetti (Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1957), p. 181.

"Vidi mondon en sablero" [To see a world in a grain of sand], trad. T(om) F(raser), Esperanto en Skotlando, n-ro 96, Aŭtuno 1974, p. 6.

"Fragmento," trad. Farnsworth Wright, Amerika Esperantisto, vol. 9, n-ro 2, marto 1911, p. 10.

el "Aforismoj", kolektis Aldo de’Giorgi, La Kancerkliniko, n-ro 74, april-junio 1995, p. 21.

kune ĝojo kaj dolor’. . . [sen titolo], trad. Meva Maron, en Urno kun Runoj (Chapecó, Brazil: Fonto, 1996), p. 39.

"Por vidi la teron en eta sablero" [To see a world in a grain of sand], trad. Farnsworth Wright, Amerika Esperantisto, IX-2, 1911.

"La monaĥo de Charlemaine" ["I saw a Monk of Charlemaine"], trad. G.T. & R.R., Kvakera Esperantisto, n-ro 66, 1993, p. 4.

"Kiu al si la ĝojon ligas" [He who binds to himself a joy], trad. Dafne Lister, La Brita Esperantisto, 1987, p. 342.

Mencioj & Aludoj al Blake / References & Allusions to Blake in Esperanto literature

Auld, William. "Gvidilo tra la Angla Poezio" en Unufingraj Melodioj (La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1960), p.75-76.

Auld, William. La Infana Raso, 2-a eldono (La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1968), p. 84, 118.

Dumain, Ralph. "Je Unua Neĝoŝtormo Ĉisezona," en Latinamerika Memuaro, n-ro 6, 1989, p. 6-8; & en La Kancerkliniko, n-ro 57, Januaro-Marto 1991; kune kun 3-paĝa memkomentaro.

Long, Kris. "Pri Ne-Verkita Poemo" (kun citaĵoj el William Blake -blejk-), La Kancerkliniko, n-ro 2, aprilo-junio 1977, p. 14.

Nogueira, Roberto Passos. "A World in a Grain of Sand", en Vojo kaj Vorto (La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1972), p. 13-18.

Literaturkritiko / Literary Criticism

Hagler, Margaret Grace. The Esperanto Language as a Literary Medium (Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1971), pp. 256-267.

Comparison of original Blake's "The Tyger" with Auld's Esperanto translation and a French translation; description of Blake's work, the poem's quality and its linguistic qualities; detailed study of word-choice, metrics, syntax, fidelity to form and content.

Maron, Meva. "Vojaĝo laŭ Ventrozo" [pri poemaro de Anne Hébert], La Gazeto, n-ro 34, 1 majo 1991, p. 23-26.

Metalingvo, Blake paŝis el liriko al teogonio, el Naivaj Kantoj al Spertaj. Mi hezitus fari tian paŝon . . . [p. 26]

Zelazny, Walter. "Fierigas Min Virinaj Okuloj . . ." ["Women's eyes make me proud ..."], Literatura Forio, jaro 11-a, n-ro 63, oktobro 1980, p. 111-114. Pri Czeslaw Milosz & Blake, ktp.


Noto por Esplorantoj / Note to Researchers

La precipa fonto de informoj pri ĉi-rilataj tradukoj estas / The principle source of information on relevant translations is:

Auld, William; Grimley-Evans, Edmund. Bibliografio de Tradukoj el la Angla Lingvo [Bibliography of Translations from the English Language]. Dollar (Scotland), 1996.

Ĉi tiu bibliografio celas esti kompleta pri ĉiuj tradukoj eldonitaj antaŭ 1996. Plua esplorado necesas por ĝisdatigi ĝin.

This bibliography aims at completeness for all translations published prior to 1996. Further research is needed to update it.

Referencoj al beletraj verkoj kiuj referencas Blake kaj al klera/kritika literaturo estas hazardaj kaj ne pretendas kompletecon.

References to literary works which make reference to Blake and to scholarly/critical literature are haphazard and should not be considered comprehensive.

1-a provo de ĉi tiu bibliografio pri Blake kompilita 1987.01.14; kompletigita 2006.11.07 / 1st version of this Blake bibliography compiled 14 January 1987; final compilation 7 November 2006.

(Enretigite 7 November 2006, ĝisdatigite 12/2/06, 4/19/07, 5/6/07, 10/30/07, 11/28/07, 10/3/09, 12/10/09, 7/29/10, 1/17/11, 3/7/11, 4/4/13, 11/25/15, 7/27/16, 5/19/17, 8/11/19)


Odo al la Okcidenta Vento
[Ode to the West Wind] de Percy Bysshe Shelley

Odo al Najtingalo”de John Keats,
elangligis John Francis

Ĉielo kaj Tero: Mistero
de Lord Byron, tradukis Eugène Noël

Enkonduko: Resuma skizo pri la angla literaturo post 1800
de Marjorie Boulton

William Auld Memorial Page / En Memoro

William Blake Study Guide

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 7 November 2006
Last update 31 July 2021
Previou update 11 August 2019

©2006-2021 Ralph Dumain