ATEO
ATEISTA TUTMONDA ESPERANTO-ORGANIZO

Neneŭtrala faka asocio kunlaboranta kun Universala Esperanto-Asocio ekde 1990

Organo: Ateismo, aŭtuno 1988 -

Fondintoj: S-ro Ralph Dumain kaj S-ino Minerva Massen, Usono, 1987

Prezidanto: Ralph Dumain, 1987-2002

Redaktoro: Ralph Dumain, 1987-1992

Vicprezidanto: Minerva R. Massen, 1987-1990
                         S-ro Martin Lavallée, 1990-1992

Sekretario-Kasisto: John B. Massen, 1987-1990
                                  S-ro Cleeve (Klivo) Lendon, 1990-1992

Kongreso-Estrarano: Peter A. Danning, 1991-?


LA CELOJ DE ATEO
ATEISTA TUTMONDA ESPERANTO-ORGANIZO


BULTENO DE ATEO N-ro 1 Aprilo 1988

MESAĜO DE LA PREZIDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
KIAL NI BEZONAS ATEISMAN ASOCION? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
PRI TERMINOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ĈU ATEISTOJ DIVIDAS KOMUNAN FILOZOFION? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ATEISMA REVUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
TASKOJ ALFRONTENDAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MEMORU: BONVOLU SENPROKRASTE KOMPLETIGI LA DEMANDARON . . . 5
DEMANDARO


BULTENO DE ATEO N-ro 2 Julio 1988

ANONCO DE KUNSIDO ĈE KONGRESO . . . . . 1
MESAĜO DE LA PREZIDANTO . . . . . . . . . . . . . . 2
ORGANIZAJ TASKOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
REVUO DE ATEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ARTIKOLOJ POR REVUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INFORMOJ EL ENKETOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
ATEO EN LA GAZETARO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
KOMENTOJ DE NIAJ KORESPONDANTOJ . . . 5
PRI POLITIKO KAJ ĜENTILECO . . . . . . . . . . . . . 6
KIO OKAZAS EN USONO? . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FINAJ PENSOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

“La milito estas energio sklavigita.”— William Blake

La plej valora juvelo en la mondo estas la homa cerbo. — Ralph Dumain


ATEISMO Vol. 1, N‑ro 1  Aŭtuno, 1988

ENHAVO

Raporto de la Estraro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Notu principe metodojn pri jarpago de abonkosto por 1989

Feliĉa Sen Dio, de Roland Schnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komentoj pri religio kaj eklezio en F.R.Germanio

Religio, Ateismo kaj Esperanto, de Eduardo Raus . . . . . . . . . 6
Religia historio en Rusio kaj influo de perestrojka pri religio

Mia Dio, de Robert Long, tradukita de Rejna de Jong . . . . . . . . 8
Nederlandaj legantoj defendas religion kontraŭ racia vereco

Armagedona Teologio en Usono, de John Massen . . . . . . . . . 10
Kreskanta fundamentista religio estas danĝero por Usono kaj la mondo

Informo pri la Ateista Centro de Hindio . . . . . . . . . . . . . . . . 14
“Ni Kresku Preter Religio”, de Lavanam, direktoro

La Materialismo Estas Liberiga kaj Feliĉigas, de E. Diedrich 16
Komento el Germanio D.R. pri materialismo kiel unu bazo de ateismo

Letero de Humanismo, de Andreo Ŝalamon . . . . . . . . . . . . . . . 18
Izraela ateisto diskutas humanismon

Letero al Redaktoro, kaj Demando al Legantoj . . . . . . . . . . 20
Grava demando al legantoj pri ebla valora servo al membroj de ATEO


ATEISMO Vol. 1, N‑ro 2  Januaro, 1989

ENHAVO

De la Ĉef‑Redaktoro kaj Prezidanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Komentario pri ATEO

Dio kaj la Ŝtato, de Mikaelo Bakunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Esperantigita, el angla traduko, de Ralph Dumain

Dio kaj Holokaŭsto, de Adolph Grünbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tradukita de Ludisto Mirinda

Religio en la Lerneja Sistemo de Britio, de Peter A. Danning . . 9
Eble ĝi generis nekredon

Kelkaj Komentoj pri Religio en Pollando, de Anonimulo. . . . . 10
Ateistoj baraktas en religia societo

El nia Leterkesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Legantoj skribas kaj ĉef‑redaktoro respondas

Mia Dio, de Robert Long, tradukita de Rejna de Jong . . . . . . . . . 17
Daŭrigo de lasta numero: komentoj de legantoj

Letero de Humanismo, de Andreo Ŝalamon . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Daŭrigo de lasta numero: Israela ateisto diskutas humanismon

Statuto de ATEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prezentita al UEA por faka rango

Resumo de Adresaro je Januaro, 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ATEO kreskis 50% de Julio, 1988


ATEISMO Vol. 1, N‑ro 3  Majo, 1989

ENHAVO

De la Vic‑Prezidanto kaj Kun‑Redaktoro . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kvar gravaj anoncoj

Iomete Aliel Pri Ateismo Kaj Religiismo, de Johano Elija . . . 3
Personaj travivaĵoj estas pli konvinkaj

Kelkaj Malfacilaĵoj, de Todd C. Moody . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Li favoras ATEO‑n, sed estas problemoj

Fragmentoj de unu Letero al Leteramiko el Togo, Afriko . . 9
de Jozefo Kristian, el Ĉeĥoslovakio

Religio Trudas—Junuloj ne Ludas, de Pierre Savoie . . . . . . 10
Kristanoj ne komprenas rolon‑ludojn

Nova Societo de Liberpensularo Fondita en GDR . . . . . . . 13
Helmut Bein provizas bonajn novaĵojn

La Kruela Postlasaĵo de Kristoforo Kolombo . . . . . . . . . . . 14
Daniel Fogel demandas: “Kial estas Kolombo ‘Amerikana Heroo’?”

Ni Bezonas Novan Ateismon, de O. Pavlov . . . . . . . . . . . . . 17
Interesa sekvaĵo al pli frua artikolo

La Intervjuo kun Profesoro Giovanni Barterini . . . . . . . . . . 19
Itala historiisto komentas pri la Pola katolika eklezio,
de Andrzej Broda

Religioj kaj Ideologioj en Eŭropo, de Volo Fjordano . . . . . . . 20
Raporto pri grava konferenco en Eŭropo

Artikoloj, Kartunoj kaj Ŝercoj por Venontaj Numeroj . . . . . . 20
La Estraro ĉiam bezonas ilin


ATEISMO Vol. 2, N‑ro 1 (4)  Januaro 1990

ENHAVO

   de la estraranoj . . . .

Mesaĝo de la Prezidanto kaj Korekto . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ATEO Kunvenis en Brajtono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

   pri politikaj kaj sociaj rilatoj de religio . . . .

Dio Estas Ĉie per Radio, de Annie Nakao . . . . . . . . . . . . . . 4
   resume tradukis R. Dumain

Malkaŝe pri Religio, tradukis V. Tobiaŝek . . . . . . . . . . . . . . 5

Eklezia Imposto, de A. Horvat, trad. Antonin Podhrasky . . . 8

   pri rilatoj inter ateistoj kaj religio . . . .

Ateismo kaj Toleremo, de J. Deker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tri Reagoj: al A. Ŝalamon & O. Pavlov . . . . . . . . . . . . . . . . 9
   de Rejna de Jong, Karlo Kosta kaj Ralph Dumain

   pri filozofiaj problemoj de ateismo . . . .

Pri la Filozofio de Todd Moody, de Pierre Savoie . . . . . . . . 11

Dubo kaj Ateismo, de Evlogi Dankov, trad. O. Cankova . . . 12
   [vidu anglalingvan tradukon Doubt and Atheism]

Postkomentaro al Dankov, de Ralph Dumain . . . . . . . . . . . 13

Kio Estas dio, aŭ Dio?, de May Bijleveld . . . . . . . . . . . . . . . . 14

   pri historio de religio . . . .

Kiu Konas la Esenojn?, de Ernst Diedrich . . . . . . . . . . . . . . 16

   pri la ateista movado . . . .

Pri la Internacia Ligo de Senkonfesiuloj kaj Ateistoj . . . . 18
   de Walter Schmidt, tradukis Maria Merla

   . . . kaj nia rolo . . . .

Pri ATEO en la Monda Ateista Movado . . . . . . . . . . . . . . 19

   anoncoj kaj reklamoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Anonco: Alvoko al Verkado pri Specialaj Temoj
Reklamoj: Laŭte! kaj Internaciisto
Anonco: Artikoloj, Kartunoj kaj Ŝercoj por Venontaj Numeroj


ATEISMO Vol. 2, N‑ro 2 (5)  Majo 1990

ENHAVO

   Komunikaĵoj de la Prezidanto . . . .

Pri Ĉi Tiu Numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Demisio de Estraranoj Massen kaj Peto por Volontuloj . . . . 2
Produktado kaj Dissendado de la Revuo . . . . . . . . . . . . . .  3
Financaj Bezonoj kaj Abonkotizoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
La 75a Universala Kongreso en Kubo, 14‑21 julio . . . . . . . 4
Korespondpetoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
GRAVAJ ANONCOJ:
    Pri Internacia Adresaro kaj Landaj Listoj . . . . . . . . . . . . 5

   Afrikaj Popoloj . . . .

Afrikanaj Usonanoj por Humanismo, de Ralph Dumain . . . . 5
Dialogo kun Afrika Esperantisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
    Inter Ralph Dumain kaj D‑ro Akwasi Osei (Ganao)

   Orienta Eŭropo . . . .

Enkonduko, de Ralph Dumain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La Papo Vizitas Ĉeĥoslovakion, de Mary Battiata . . . . . . . . 12
    tradukis Ralph Dumain
Raporto el Ĉeĥoslovakio, de Vaclav Tobiaŝek . . . . . . . . . . . 13
Enketo: Tri Demandoj Pri Religio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
    de Anatolij Surnakin (Sovetunio)

   El la Germanioj . . . .

Pledo por Helpo en GDR, de Dirk Bindmann . . . . . . . . . . 15
Hipokrita Funebro Pri Senkulpaj Infanoj . . . . . . . . . . . . . . 15
   de Roland Schnell (FRG)

   . . . . kaj Nederlando . . . .

Peniga Laboro en Nederlando, de Rejna de Jong . . . . . . . 16

   Por Amuzo kaj Memoro . . . .

Antaŭ la Kreitaro, de F. K. Donnelly . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
    elangligis Viktoro Epa (Kanado)
Pramemoroj, de D. I. Matis (Sovetunio) . . . . . . . . . . . . . . 19

   Por Informo . . . .

Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj . . . . . . . . . . . . . . . 19
    de Peter A. Danning (Britio)
Bibliografiaj Novaĵoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Artikoloj, Kartunoj kaj Ŝercoj por Venontaj Numeroj . . . . 20

Adiaŭ de Ge‑Massen-oj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


ATEISMO Vol. 2, N‑ro 3 (6)  Septembro 1990

ENHAVO

KOMUNIKAĴOJ DE LA PREZIDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    PARDONU LA PROKRASTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    LA FORMATO DE ĈI TIU NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
    ATEO AKCEPTIĜIS ĈE UEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    NOVAJ ESTRARANOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    NOVA USONA BANKOKONTO POR ATEO . . . . . . . . . . . . . .  2
    FINANCOJ, NEPAGIPOVAJ LANDOJ, ELDONADO, KAJ
       LA ESTONTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
    NOVA TRADUKO PRITRAKTENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
    DENOVE PRI LA INTERNACIA ADRESARO KAJ LANDAJ
       LISTOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
    DANKSALUTON AL ĈIUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
    ENHAVO DE ATEISMO 3:1(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

RAPORTOJ PRI LA ATEO‑KUNSIDO ĈE LA UNIVERSALA
    KONGRESO
, de Martin Lavallée & José A.
    Vergara Olavarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PRI ORIENTA EŬROPO
    POLAJ ESPERANTISTAJ ATEISTOJ KUNVENAS, de
       Andrzej Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
    KATOLIKAJ ĈEĤOSLOVAKOJ SUR KRUCVOJO, de
       Johano Elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
    EKLEZIA MALKOMPATO EN ĈEĤOSLOVAKIO, de Josef
       Kristian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
    EN LA KAPTILO: PRI LA DISKUTO RILATE
       ABORTIGON EN POLLANDO, de Ewa Nowakowski,
       tradukita de Maria Merla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
    VATIKANO KAJ KONTRAŬREVOLUCIO, de
      Willi Wolter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

MIRAKLOJ (Ateista Anekdoto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

LA SERPENTO EN LA DEZERTO, de Edgar Lee Masters,
    tradukita de Zane Gilstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

RECENZO: KIAL MI ESTAS ATEISTO de
    J. Deker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

BIBLIOGRAFIAJ NOVAĴOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

EL NIA LETERKESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


ATEISMO Vol. 3, N‑roj 1 - 3 (7 - 9)  Januaro-Septembro 1991

ENHAVO

MESAĜO DE LA PREZIDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
      SALUTO KAJ PARDONPETO; ESTONTA ELDONADO . . . . . . . . . . . 1
      NIA ORGANIZA STATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
      FINANCA STATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
      NOVA KOTIZO; PRI LA FORMATO DE LA REVUO . . . . . . . . . . . . . . 4
      PRI LA LORULOT‑MANUSKRIPTO; RILATOJ KUN UEA . . . . . . . . . 5
      ESTONTA AGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

RAPORTOJ PRI LA UNIVERSALA KONGRESO EN NORVEGIO de
      Cvi Ŝolt & Peter Danning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

KUNVENO PRI ATEISMO DUM LA 69‑A GERMANA ESPERANTO‑
      KONGRESO EN MUNKENO de Roland Schnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ATEO RENKONTAS IHEU de Ralph Dumain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

KONTRAŬ LA DIKTATURO DE ALAHO el Deklaracio de la
      Surrealistoj de Pakistano, tradukis R. Dumain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

RELIGIO EN TURKIO de Turka Samideano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

DE STALINISMA AL KATOLIKA DIKTATURO EN POLLANDO de
      Waldemar Nowakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

el KONTRAŬRELIGIA PROPAGANDO de Leono Trockij . . . . . . . . . . . . . .  20

KELKAJ BRULAJ DEMANDOJ: RELIGIO EN HINDUJO de
      Margaret Bhatty, tradukis Sergio Docal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

BIBLIOGRAFIAJ NOVAĴOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

DEMANDARO . . . . KAJ LA DIOJ RESTAS SURDAJ KAJ MUTAJ
      de Luis Serrano Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

NIA DIO ESTAS INTERNA IDEO DE L.L. ZAMENHOF KAJ
      EKOLOGIO DE V.I. VERNADSKI de Prof‑o H. Marinov . . . . . . . . . . . . 33

NOVA HUMANISMO KIACELE? de J. Deker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

POEMOJ DE WILLIAM AULD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

OBSKURAJ RADIKOJ DE LA “NOVA EPOKO” de Roland Schnell . . . . . . . 38

ANTISEMITISMO KAJ ERASMO de Elliot L. Jurist, tradukis R. Dumain . . . . 44

PRETER LA KREDA BANALAĴO: DU ANGLALINGVAJ LIBROJ
      RECENZITAJ de Dan O’Hara, tradukis Peter Danning . . . . . . . . . . . . . . . . 49

EL NIA LETERKESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

INTERNACIA ADRESARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Notu: La tuta arkivo sub mia redakcio, kaj ĉiuj numeroj en la nova serio sub nova redakcio, troveblas ĉe Gazetoteko.


«L’athéisme espérantophone» par Martin Lavallée

Esperanto und Atheismus”de Detlev Blanke

“Pri Libera Penso” (1910)

La Dia Pesto de Johann Most

Kontraŭ Dio! Ateista Krestomatieto

el Petro: Kursa Lernolibro por Laboristoj de Norbert Barthelmess

Liberpensuloj (Enciklopedio de Esperanto, 1933)

Ĉu Oni Povas Vivi Sen Religio? de André Lorulot

"Religio kaj Kapitalismo" de Simon Aarse

"La Humanisma Kadro de Julian Huxley, Evolua Etikisto" de Bernard Golden

La Releviĝo de Tomaso Paine de R. W. Morrell

Adiaŭ Kristo” [Goodbye Christ]
de Langston Hughes, trad. R. Dumain

Tiel, kiel ĝi ne okazis” de Marjorie Boulton

La kaptilo de Dio” de Marjorie Boulton

Salman Rushdie: Plureculo kontraŭ enfermitoj
de Marjorie Boulton

Erich Fromm pri malobeo en Edeno & la ekesto de la homo
(trad. R. Dumain)

Eta Rakonto pri la Kreado
de Arnulf Øverland, trad. Morten Svendsen

"Konsideroj pri Gandhi"
de George Orwell, tradukis William Simcock

Literaturo kaj religio de K. R. C. Sturmer

Du poemoj de Julius Balbin

"miraklo", poemo de Jorge Camacho

Ortodoksulo” de Valentin Melnikov

“La Anuso de Dio” & Spiritismo por Stultuloj

Drinkema kaj Frenezuma Filozofo Ĵŭan Ĝji

Ateisto Fan Ĝen

"Wang Chong, Filozofo Ribelema" de MAO Zifu

Omaĝe al Prometeo de Karlo Markso

Karlo Markso pri Religio kiel Reflekso

Karlo Markso pri Scienco, Religio, Historia Metodologio

Trockij pri Religia & Sekulara Mistifiko

Mil jaroj de kristana filozofio (Enhavo & Enkonduko)
de Evaldo Pauli

Pri Proponita Konvertiĝo al Kristanismo: El la Aŭtobiografio de Salomon Maimon

Kara Ledon, vi malpravas!” de Aldo de ‘Giorgi

Survoje al adoleska raso
(El intervjuo de William Auld fare de Reinhard Haupenthal, 1977)

Poems from Esperanto: “Stubbornness”/ “Obstino”; “Au Clair de la Lune”
by Rejna de Jong, translated by William Auld

Mondo kaj Infero” (1948) de William Auld

William Auld Memorial Page / En Memoro

Sekcio: Gvidilo al Ateismo, Liberpensado, Humanismo

Esperanto-sekcio pri Dubo & Skeptikismo en:
Doubt & Skepticism: A Directed Minimal Bibliography & Web Guide

Spinoza en Esperantujo

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Esperanto-Gvidilo

Atheism / Freethought / Humanism / Rationalism / Skepticism / Unbelief / Secularism / Church-State Separation Web Links

Alireteje / Offsite:

liberpenso — yahoo-grupo de ATEO

ATEO ĉe Facebook

Ateismo: Bulteno de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo

My Words in Esperanto by Tanya Smith (9 May 2012)


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 17 December 2003
Last update 28 November 2021
Previous update 2 September 2021

©2003-2021 Ralph Dumain