Sub la signo de socia muzo

Redaktis William Auld & Stefan Maul


ENHAVOLISTO

Poemoj

L. Ebeling. - 1-an de majo (10/85) 7
Julio Baghy. - Krioj de l' mizero (11/84) 8
N. Nekrasov. - Mia lingvo (5-6/84) 9
L. Ivn.. - Maldungo (5-6/84)  9
F. C. Richter. - Proleta sorto  (5-6/84) 10
L. Ivn. - Laboristino (10/85) 11
L. Ivn. - Nia Unuamajo (2/86) 12
L. Ivn. - Malnova fabelo laŭ nova modelo (9/85)  13
Karl Johansson. - Senlima lando (12/85)  14
S. Grenkamp. - Radio (11/85) 15
L. Ivn. - En kazernon? (12/85) 18
Karl Johansson. - Vivi en mizero ne toleru sklavo  (6/86)  19
Tagulo. - La maro (5/86)  20
N. V. Nekrasov. - Al K-do N. Bartelmes (3/86) 21
A. Buligin. - Al Zamenhof (11/85) 21
V. Sutkovoj. - Raboto (1/84)  22
N. S. Pargaĉevski. - La Proleto (1/84) 23
Nikolai Hohlov. - Eŭropo (5-6/84) 24
Eŭgeno Miĥalski. - Diplomatoj kunsidas ... la borso gvidas (5-6/84) 25
Emba. - La kruela somero (3-4/84) 28
Emba. - Al knabino palvizaĝa (5/86)  29
Avoto. - Katenoj (12/84)  30
Asen Grigorov. - Tom  (3/85)    31
K. Kalocsay. - Batalo de Londono (8/85)  34
K. Kalocsay. - Sub Moskvo (9/85)  34
K. Kalocsay. - La Dua Fronto (9/85) 34
Georgi Dikovski. - 9-a de Septembro (12/84)  35
Vasil Borovko. - Homaro (12/84) 36
K. Kalocsay. - Balado pri la atombombo (3-4/84)  38
L. C. Deij. – Al la juda foririnto (10/84) 39
K. Kalocsay. - Vilaĝirado (1/86) 40
G. J. Degenkamp. - Homa tragedio (10/84)  43
William Auld. - Laboristedzino (3-4/84) 44
William Auld. - Kanto (2/86)  46
William Auld. - La Perfidita Juno (6/86) 47
William Auld. - Kondamnite  (5/86) 47
J. I. Francis. - Ombroj en mateno (2/84)  48
Marjorie Boulton. - el Poemoj por Hiroŝimo I (5/86) 49
Marjorie Boulton. - Hipokriteco (4/86)  50
Jiřν Kořνnek. – Plu neniam! (7/85)  50
Edwin de Kock. - Odo (12/84) 51
Marjorie Boulton.- Senŝtata (5-6/84)  52
Geraldo Mattos. - Preĝo de la kuracisto (11/84)  53
Tamara Miŝina. - Ni volas pacon (10/84)  53
Marjorie Boulton. – Dum internacia krizo (4/86) 54
Marjorie Boulton. - Landlimoj (3/86) 55
P. Rezso. - En la naŭa monato (12/84)  55
G. Lagrange. – Enuo Laborista (1/85) 56
Marjorie Boulton. - Hejmo (12/84) 57
B. Berin. – Sama celo (1/85) 58
Zora Heide. - Eĉ aĵoj amas pacon (4/85)  61
Greta Ŝtol. - Al la nigrulino (4/85)  62
Ivica Sponar. - Soldatesko (5/85) 63
Vesna Skaljer-Race. – Lasu nin (7/85)  64
Vesna Skaljer-Race. – Al UNO (5/85)  64
Atanas Bartninkas. – Pensoj pri la paco (9/85)  65
William Auld. – Septembra mateno (3/86)  66
William Auld. – el Konĉerto por unu fingro kaj orkestro (7/86)   67
Elvira Lippe. – Post vizito de kozakoj (1905) (5/85) 68
Emba. – La Strato (10/84) 69
Danielo Kolker. - Poemo (10/84) 69
Emba. – Rebrilos la stelo (7/86)   70
Emba. - Testamento (6/86) 72
Milda Jakubcova. - Pacema epoko (1/85) 73
Josef Burger. – En la tempo de militpreparoj (11/84)  74
V. Benczik. - Laboristoj (10/84) 74
Gabriel Mora i Arana. – Kie troviĝas la paco? (5-6/84)  75
Leopold H. Knoedt. – Quousque tandem? (12/85)  76
William Auld. – Mankas krotaloj (4/86)  80
Doris Vallon-Wheeler. - La kialo estas (3-4/84) 81
Nicolino Rossi. - Sangmakulo (5-6/84) 83
Albert Goodheir. - Belfast (2/84) 84
Masayuki Kuroda. – Supren penetris frost’ (2/86)  85
Rejna de Jong. – Infana jes; infana raso (9/85) 86
Poŭl Thorsen. - Amnestio (4/85)  86
Poŭl Thorsen. - Aparthejd (5/85)    87
Poŭl Thorsen. – Ankaŭ hodiaŭ (5/85)  88
Armand Su. – En la brutotrajno sen radoj (5-6/84)  89
Stefan Maul. - Demokratio (5-6/84) 89
Vesna Skaljer-Race. – Kuŝante en herbo (10/84)  90
Masayuki Kuroda. – Malice kontraste (3/86)  91
Julius Balbin. - Lusia (1/85)   93
Jiřν Kořνnek. – Nigra spegulo (2/85)  94
Jiřν Kořνnek. – Desur lito kirurgia (7/85) 94
Jiřν Kořνnek. – Fulgo sur la neĝo (6/85) 95
Jiřν Kořνnek. - Februara promeno (7/85) 95
Rejna de Jong. – Infana ne plu ĉi amaso (12/85)  96
Julius Balbin. – Lulkanto por gaskamero (4/86)  96
Adalberto Huleŝ. – Fabelo pri la juĝistoj (3-4/84) 98
Aldo de’ Giorgi. – Mia patrujo (2/84) 99
Marko Petroviĉ. - Ilia tosto je nia kosto (5-6/84)  100
Stefan Maul. - Perverse (5-6/84)  100
Zora Heide. - Vizio (6/85) 101
Rejna de Jong. – Amara vekiĝo (10/85)  102
Gerrit Berveling. – Nova kanto pri Dio (12/84)  106
Feiko Munniksma. – el Pensoj kaj protestoj (2/85)  108
Gerrit Berveling. – La samseksemulo (6/85)  109
Julia Pioro. - Parteto (10/85)  109
Rejna de Jong. – La regantoj (11/85)  110
Rejna de Jong. - Homo (10/85) 110
Georgo Kamaĉo. - Opinioj 110
Georgo Kamao. - Quasimodo (4/86)  111
Emile Van Damme. – Brabanta pejzaĝo (4/86)  114
Emile Van Damme. – Socia hierarkio (4/86)  115
Emile Van Damme. - Moris' Baranoviĉ (12/85) 116
Emile Van Damme. – Sidante antaŭ glaseto (3/86) 117
   
(sume 107 poemoj)
   

Eseoj

G. R. Ledon. – Individuismo kaj esperantismo (15/86) 26
P. Thorsen. — Turismo. Iam nur por milionuloj, nun por milionoj (3/86)  59
S. Ruszkiewicz. - Pace kaj obeeme. Vivo en sociekonomia sistemo
                               oficiale porlaborista (6/86)
77
S. Maul. – De ĉapo al ĉapelo. Kiom ŝanĝiĝis la laborista vivo (2/86)  103
J. M. Ipfelkofer. – Edukado kaj instruado en la nuna tempo (10/86)  112
J. Regulo Perez. – El tia ŝtof’ ni estas, kiel niaj sonĝbildoj (12/85) 118


FONTO: Sub la signo de socia muzo, red. William Auld & Stefan Maul; ilustris Georgo Kamaĉo. Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 1987. (Serio “Stafeto”; n-ro 2) 120 + [3} p.


The Secret Malady of Esperanto Poetry (1973)
by Dr. Julius Balbin

Poemaroj & aliaj verkoj de Julius Balbin (1917-2006)

Kálmán Kalocsay: Retgvidilo / Web Guide

William Auld Memorial Page / En Memoro

Esperanto & Laborista Movado / Esperanto & the Labor Movement

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 6 June 2015

Site ©1999-2021 Ralph Dumain