Notlibro de Praktika Esperantisto

K. R. C. Sturmer


Enhavtabelo konstruita de Ralph Dumain

Antaŭparolo[dato]
  
Esperanto kiel vivanta lingvo26.11.31
Malsato de niaj originalaj verkistoj26.11.31
»Ĉapelino«, »gebanado«26.11.31
Homarismo26.11.31
»Etoso«26.11.31
Esperanto kaj obscenaj vortoj26.11.31
Internacia kompreno   2.1.32
Konservativa klaso   2.1.32
»Etoso«  3.1.32
Kenelm Robinson  3.1.32
Komparo inter movadoj de Esperanto kaj samseksamuloj  3.1.32
Apostateco  3.1.32
Zamenhof kaj la tiama mondo  3.1.32
Loka nuanco en nia literaturo24.1.32
Zamenhof25.1.32
Merkato por esperantaj libroj26.1.32
Angla koncepto pri obsceno26.1.32
Esperanto kiel helplingvo31.1.32
Rekompenco de la verkista vivo31.1.32
Lanti  1.2.32
      Vortlogiko 
Pri nuntempaj knabinoj kaj »Nuntempaj Rakontoj«  2.2.32
Naiveco de esperantista propagando  3.2.32
Sinteno en Britujo al samseksamo  4.2.32
Belo kaj intelekto  5.2.32
»Ĉu Katino?«   5.2.32
»Internacia Frateco«  5.2.32
La verkisto kaj la mondpolitiko  6.2.32
La nova Enciklopedio  6.2.32
Obscenhumuro  9.2.32
Chastity and Purity  9.2.32
Amo kaj kreado  9.2.32
La sinnudigo de la artisto10.2.32
Malvastiga influo de vojaĝado sur la menson12.2.32
Verkistoj kaj politiko en Rusujo13.2.32
Krucumo de »Drozdov«13.2.32
La presistoj de Esperanto14.2.32
Serĉado de l' Vero kaj de l’ Sincereco15.2.32
Morto de Kenelm Robinson16.2.32
Nuna rusa kulturo18.2.32
Baghy kaj la celo de la arto19.2.32
La Genio kaj la generacioj18.2.32
Kulturo burĝa kaj proleta21.2.32
Esperanto kiel internacia lingvo22.2.32
W. T. Stead22.2.32
Euripides22.2.32
Beletristika Literaturo22.2.32
Kamaradecaj knabinoj 22.2.23
Bruselo22.2.32
Sadismo en »normalaj« homoj22.2.32
Artistoj sen arta esprimvojo22.2.32
Evoluo de opinio27.2.32
Verkista raso27.2.32
Joseph Rhodes 29.2.32
Niaj praavoj29.2.32
Nia kapitalista socio29.2.32
»Norda Vento« de Karinthy  1.3.32
Postvenkaj pensoj   2.3.32
Ĝardenoj kaj intelekto  2.3.32
Sklavoj de l’ Kapitalismo  2.3.32
Verkista karaktero  7.3.32
»Morna«  7.3.32
La Aprezo kaj la Kreo12.3.32
Nia internacia organizo12.3.32
Nia sekreta lingvo12.3.32
La simpleco en la arto12.3.32
Preparo por prelegoj 12.3.32
Datreveno de mia Esperantistiĝo16.3.32
Ŝanĝo de moroj16.3.32
Esperanto, logika lingvo 26.3.32
Kriterioj pri la arto26.3.33
Mia ekszisto 26.3.32
Latina sagaco 29.3.32
La potenca nomo29.3.32
La Historio kaj Literaturo de Esperanto29.3.32
La feliĉeco30.3.32
La intelekta malstreĉo30.3.32
La Publikulino de Baghy verkoj30.3.32
Simpatiaj parazitoj 30.3.32
La literaturaj fakoj 30.3.32
»Literatura Mondo«30.3.32
La Proporcio30.3.32
La lingvo Esperanto31.3.32
Mia prefero inter poemoj31.3.32
Snobismo pri literaturo  1.4.32
Jules Romains kaj porsocia literaturo  1.4.32
Miĥaelo Babits   4.4.32
Poemaro »Melodio de l’ Nokto«  4.4.32
La verkista elito  4.4.32
Klasoj de la socio  4.4.32
Verkado por la mensa sano  5.4.32
Franca lingvo ĉe Londonaj publikulinoj  5.4.32
Zamenhof, Londonaj infanoj, kaj mi  9.4.32
»Historio de Kristo«, de Papini  9.4.32
»Etoso« vivas kaj kreskas  9.4.32
Sinjoro Bernard Long10.4.32
Sinjoro M. C. Butler10.4.32
La Religio11.4.32
Literaturaj valoroj 13.4.32
Pri paganoj en Britujo 13.4.32
Universalo en literaturo 13.4.32
La latinida menso 13.4.32
»La Fundo de l’ Mizero«14.4.32
La poŝtstampo kaj la homa naturo kaj la literaturo14.4.32
Homaro15.4.32
»Kiel esti feliĉa, kvankam homa«15.4.32
Bertrand Russell15.4.32
Verkista malsato18.4.32
Eldonejoj de Esperanto-Literaturo18.4.32
»Jarmiloj Pasas «18.4.32
Sadismo18.4.32
La duobla vivo22.4.32
La Literaturo kaj la Vivo22.4.32
»Napoj«22.4.32
La »umo«22.4.32
La Bestbredado22.4.32
La Cseh-metodo kaj la kabareto25.4.32
Ankoraŭ pri modernaj paganoj27.4.32
Lastfoje pri sonĝoj kaj ŝercoj  1.6.32
La suferoj de l’ ĉevaloj  1.6.32
Pro sinjorino Iŝtar  6.6.32
Intelekto kaj ideologio en nia kulturo23.6.32
Sano mensa kaj korpa23.6.32
La entuziasma esploro de l’historiisto28.6.32
Pri franca lingvo en Anglujo28.6.32
La bonkoreco 30.6.32
Vortaro afekta  6.12.32
Robert Kreuz   6.12.32
La Esperanto-Movado  7.12.32
Nova generacio kaj samseksamo21.12.32
La Komunismo kaj la homa karaktero21.12.32
Intima biografio 23.12.32
A. Kofman29.12.32
»Matura« aĝo 29.12.32
Literaturo kaj religio31.12.32
La kulto de l’ virino31.12.32
Diktatoreco31.12.32
Milito kaj amo31.12.32


FONTO: Sturmer, K. R. C. Notlibro de Praktika Esperantisto.  Budapest: Literatura Mondo, 1934. 125 p.


Ĉi-reteje / On this site:

Esperanto Literature: Notes and Impressions by K. R. C. Sturmer

Por Recenzo! de K. R. C. Sturmer

Se Grenereto... de Kenelm Robinson (K. R. C. Sturmer)

Vizito al Julio Baghy de K. R. C. Sturmer

Londono Tra Lupeo” de William Auld

Enkonduko al Literatura Kritiko: Ĉap. VIII ‑ Ĉefaj demandoj por la E–literaturhistorio:
2. La problemo de la malfruoj de Giorgio Silfer

Bibliografio de Literatura Historio kaj Literatura Kritikado en Esperanto: Libroj laŭ Kategorio (1987) komp. R. Dumain

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Alireteje / On other sites:

Kiu estis kiu: K.R.C. Sturmer de Alec Venture (La Brita Esperantisto, novembro-decembro 1997)

Inter la dentoj de Sturmer: Intervjuo de Alec Venture kun la konata literaturisto (Lingvo Libro, 1934, n-ro 2, p. 40-1)

“Modelo de Kritiko” de M. Alice Pik, entenanta pariodian recenzon de MOTKRIBRO DE TAKTIKA VESPERKANTISTO de T. B. C. Tempesler, fare de Majorano Origana, supozeble aperinta en la “lasta (oktobra) numero de la FOTOMOOTO INTERNACIA”. Kun anonco, ke Literatura Mondo rompas ajnan rilaton kun Oomoto Internacia (Lingvo Libro, 1934, n-ro 4, p. 51-52)

Diskuto: Kara kamarado Waringhien, de E. Lanti (Lingvo Libro, 1935, n-ro 3, p. 45)

Recenzo: Notlibro de Praktika Esperantisto: K. R. C. Sturmer, de Gaston Waringhien (Lingvo Libro, 1935, n-ro 1, p. 49-51)

Cerbumoj de antaŭ 67 jaroj
El "Notlibro de praktika esperantisto" de K.R.C. Sturmer (1903-1960)

El la notlibro de praktika esperantisto - Vikipedio

Legindaj pensoj [Recenzo: Kenelm Ralph Creusé Sturmer: El la notlibro de praktika esperantisto] de Sten Johansson

Recenzo [de Kenelm Ralph Creusé Sturmer: El la notlibro de praktika esperantisto] (Literatura Mondo, 1935) de Gaston Waringhien

Recenzo [de Kenelm Ralph Creusé Sturmer: El la notlibro de praktika esperantisto] (Esperanto, 1935) de Georges Stroele

Recenzo: Kenelm Robinson: »Se Grenereto...«, de Ludwig Totsche (Lajos Tárkony), Literatura Mondo, Februaro 1931, p. 31-32.

De paĝo al paĝo de Ludwig Totsche / Lajos Tárkony (p. 122-126; ankaŭ mencioj en kritiko pri Baghy)

Adiaŭa saluto (Redakcio de L.N.L.R.), La nica literatura revuo, n-ro 5/4, p. 121-122.

K R C Sturmer (OLE)

Literaturo kaj moralo (K. R. C. STURMER) / Unikoda versio

Pri Poeziaĵoj de Julian Tuwim (K. R. C. STURMER) / Unikoda versio

Apud stacidomo Victoria (el Se grenereto, 1930) de Kenelm Robinson


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 15 July 2012
Links added 19 July 2012,
17 Sept 2014, 29 June 2015,
3 Sept & 8 Nov 2015

Site ©1999-2018 Ralph Dumain