Voltaire

Kandido, aŭ Optimismo

 tradukis el la franca Sergio Pokrovskij


Voltero. Kandido, aŭ Optimismo, tradukis el la franca Sergio Pokrovskij; Antaŭparoloj de Sergio Pokrovskij kaj Eŭgeno Lanti; Postparolo de Sergio Pokrovskij. Kaliningrado: Sezonoj, 2023. 176 p. (Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto, 2022)

Filozofia romano de Voltero, unue publikigita en la jaro 1759ª. En la jaro 1929ª ĝin elfrancigis Eŭgeno Lanti’. Sergio Pokrovskij reviziis kaj reverkis la tradukon en la jaroj 2021ª–2023ª.

En la nova traduko estas korektitaj tradukaj kaj lingvaj eraroj de la Lantia teksto. La tro franceca frazosintakso (konscie elektita de Lanti’) estas malpezigita kaj rearanĝita laŭ la tradicio Esperanta. La apero de PV (unu jaron post la publikigo de la Lantia traduko kaj iniciatita ĝuste de Lanti’) kaj PIV kontribuis al pliriĉigo kaj stabiligo de la leksiko, kaj ankaŭ tio ebligis precizigi la tradukojn en la prilaborita teksto.

La “Postparolo” entenas detalan komparon de la du tradukoj kaj estas destinita por tiuj, kiujn interesas tradukteorio kaj interrilato de Esperanto kaj la franca lingvo. [p. 3]

Enhavtabelo (detaligita)

Antaŭparolo 6-9

Antaŭparolo de Lanti’

10-14

Kandido, aŭ Optimismo 15

1. Pri eduko de Kandido en belega kastelo, kaj pri lia forpelo de tie

2. Kandido trafas inter la bulgarojn

3. Kiel Kandido eskapis el inter la bulgaroj kaj kio li fariĝis

4. Kiel Kandido renkontis sian majstron Pangloso, kaj kio el tio rezultis

5. Tempesto, ŝiprompo, tertremo, kaj kio okazis al doktoro Pangloso, Kandido kaj Jakobo la anabaptisto

6. Belega aŭtodafeo kontraŭtertrema kaj publika skurĝo de Kandido

7. Kandidon flegas maljunulino; li retrovas sian amatinon

8. Historio de Kunegundo

9. Kio trafis Kunegundon, Kandidon, la ĉefinkvizitoron kaj la judon

10. En kia mizerego Kandido, Kunegundo kaj la maljunulino alvenas Kadison, kaj pri ilia surŝipiĝo

11. Historio de la maljunulino

12. Pluaj misaventuroj de la maljunulino

13. Kandido disiĝas de la bela Kunegundo kaj de la maljunulino

14. Kiel akceptis Kandidon kaj Kakambon la Paragvajaj jezuitoj

15. Kandido mortigas la fraton de sia kara Kunegundo

16. La aventuro pri du junulinoj, du simioj, kaj indiĝenoj nomataj Oreleguloj

17. Kandido kaj lia servisto venas en Eldoradon

18. Kion ili vidis en la lando Eldorado

19. Kio okazis al ili en Surinamo. Kandido konatiĝas kun Marteno

20. Kio okazis al Kandido kaj Marteno surmare

21. Rezonante, Kandido kaj Marteno proksimiĝas al la Francia bordo

22. Kio okazis al Kandido kaj Marteno en Francio

23. Kandido kaj Marteno iras al la bordo de Anglio; kion ili tie vidas

24. Pri Floro kaj frato Grilo

25. Ĉe sinjoro Apatiko, eminenta veneciano

26. Vespermanĝo kun ses alilandanoj, kaj kioj tiuj estis

27. Vojaĝo de Kandido al Istanbulo

28. Kio okazis al Kandido, Pangloso, Marteno ktp

29. Kandido retrovas Kunegundon kaj la maljunulinon

30. Konkludo

16

19

22

25

28

31

33

35

38

40

43

46

49

52

56

58

62

66

71

76

79

81

92

94

99

104

108

112

115

117

Postparolo

122
Artikolado 123
     La difina artikolo 123
     La titolartikoloj 123
     Gefratoj kaj idoj 123-5
     La plej … 125
     La nedifina artikolo 126-8
Pri la vortordo 129-132
Prozodio 133-4
La propraj nomoj 135
     Transskribo kompare kun asimilo 135-6
     Nomoj tradukitaj kaj nomoj ŝanĝitaj 136-8
     Pri frato Grilo kaj Floro 138-9
     Nomoj germanaj 139
     Nomoj hispanaj 140-1 
     Nomo angla 141
Patino 142
     Baronidino Kunegundo 142
     Ciado 143
 Aspektoj 144
     Perfektivo 144-5
     Malperfektivo 145-6
     Imperfekto (t.e. imparfait) 146-9
Mezurunuoj 150
     Leŭgoj kaj mejloj 150-2
     Futoj kaj coloj 152-3
     Monunuoj 153
     Mezuroj de Nobeleco 153-4
     Orientaj titoloj 154
     Alĝeria landestro 154-5
     Janiĉara generalo 155
     Paĝio 155
Ceteraj francaĵoj 156
     Homoj/viroj, infanoj/knaboj 156
     Fremduloj kaj alilandanoj 156
     Tro malproksimaj aŭ ambiguaj pronomoj triapersonaj 157
     Trouzo de la verbo «vidi» 157
     Jakobenoj kaj kordelieroj 157-8
     La franca abbé 158
Eraroj 159-162
La enigma «faire notre noce» 163
Optimumigo kaj Optimismo 164
     La Lejbnica optimumismo 164-5
     La angla optimismo 165-6
     Kiel eble plej . . . 166
Referencoj 168
Nomtabelo 169-174


Voltaire. Kandid aŭ la Optimismo, trad. Eŭgeno Lanti. Lepsiko: SAT, 1929. Rigardu ankaŭ Vikipedion.

Voltero. Kandido, aŭ Optimismo, tradukis el la franca Sergio Pokrovskij; Antaŭparoloj de Sergio Pokrovskij kaj Eŭgeno Lanti; Postparolo de Sergio Pokrovskij. Kaliningrado: Sezonoj, 2023. 176 p. (Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto, 2022)

Voltaire. Tri Verkoj de Volter, en traduko de Eŭgeno Lanti. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 1956. [PDF, 99.74 MB]

Noto de la Eldonanto
Antaŭparolo (7-11)
Kandid aŭ la Optimismo (13-132)
Zadig aŭ la Destino (135-227)
Senartifikulo (229-312)

Voltaire @ Ĝirafo

Voltaire’s philosophical tales: commentary by R. Dumain


Leibniz, Couturat kaj la Teorio de Ido
de Tazio Carlevaro

Antaŭparolo de Eugène de Zilah
al Diskurso pri la Metodo de Kartezio (René Descartes)

Leibniz & Ideology: Selected Bibliography

Filozofio en Esperanto: Retgvidilo & Bibliografio

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Gvidilo al Esperanto & Interlingvistiko


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 2 July 2023

Site ©1999-2023 Ralph Dumain